Türkiye Göller Haritası

Posted on
 • 27 Kasım 2011 Pazar
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler:
 • Türkiye Dağlar Ovalar ve Göller Haritaları, 

  Türkiye'nin Gölleri

  Türkiye'de 200'den çok doğal göl vardır. Bu göllerden yaklaşık yarısının yüzölçümü 5 km²'den küçüktür. En büyük göller, başta Van Gölü olmak üzere Tuz, Beyşehir ve Eğridir (Eğirdir) gölleridir. En derinleri Van, Çıldır, Burdur ve Hazar gölleri, en sığları ise Tuz, Akşehir, Ulubat (Apolyont) ve Manyas gölleridir. Türkiye'de haritalarda gösterile­meyecek kadar küçük göller de vardır. Bunla­rın büyük bölümü buzul ve volkanik kökenli göller ile lagünlerdir.
  Bazı bölgeler göl açısından oldukça zengin­ken, bazı bölgelerde hemen hiçbir göle rast­lanmaz. En az göle rastlanan yöreler Güney­doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerindedir. Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminde de çok az göl vardır. Birçok çukur alana rastla­nan İç Anadolu Bölgesi ile kıyılarında çok sayıda lagün (denizkulağı) bulunan Ege Böl­gesi göl açısından yoksul sayılmaz. En çok göle rastlanan yöreler Doğu Anadolu, Akde­niz ve Marmara bölgelerindedir. Çok sayıda gölün yer alması nedeniyle Akdeniz Bölgesi'ndeki Antalya bölümünün kuzey kesimi Göller Yöresi adıyla anılır. Ülkede büyük bölümü kapalı havza oluşturan birçok batak­lık ve su birikintisi ile mevsimlik olarak göl haline gelen çukur alanlar vardır. Özellikle göçmen kuşlar için önemli bir dinlenme ve beslenme alanı olduğunun bilinmesine karşın, bataklıkların bir bölümü tarım toprağı kazan­mak amacıyla kurutulmaktadır.
  Göllerden bir bölümünün suları tatlı, bir bölümünün suları ise az tuzlu, tuzlu ve acıdır. Fazla suları bir gideğenle denize, akarsuya ya da bir başka göle boşalan göllerin sulan tatlıdır. Dışa akışı olmayan kapalı havza konumundaki göllerin suları ise arazinin yapı­sına bağlı olarak tuzlu ya da acıdır. Denizle su alışverişi içinde olduğundan birer kıyı gölü olan lagünlerin suları az tuzludur. Suları tatlı olan başlıca göller Beyşehir, Eğridir ve İznik gölleridir. Van Gölü'nün sularının acı olması­nın nedeni, bileşiminde soda bulunmasıdır. Tuz ve Burdur gölleri ile Acı Göl'ün suları ise tuzludur.
  Türkiye'de 100'den çok yapay göl vardır. Doğal göller 9.000 km²'ye yakın bir alan kaplarken, yapay göllerin toplam yüzölçümü yalnızca 3.000 km² kadardır. Yapay göller, akarsular üzerinde çeşitli amaçlarla kurulan baraj ve setlerin ardında suların birikmesi sonucunda oluşmuş baraj golleriyle göletlerdir. En büyük yapay göller Atatürk, Keban ve Karakaya baraj gölleridir. Atatürk baraj gölü ül­kenin üçüncü büyük gölüdür.
  Suları tatlı olan akarsular ile göllerin tü­münde balık yaşar. Bu göllerden bazılarında kerevit de bulunmaktadır. Lagünler balık açısından oldukça zengindir. Suları tatlı olma­yan bazı gölleri besleyen akarsuların ağız kesimlerinde de balığa rastlanır. Baraj gölle­rinde balık da yetiştirilmektedir.

  Türkiye'nin Gölleri Listesi
  Türkiye'nin Gölleri - Abant Gölü
  Türkiye'nin Gölleri - Acıgöl (Göller Bölgesi)
  Türkiye'nin Gölleri - Akyayan Gölü
  Türkiye'nin Gölleri - Bafa Gölü
  Türkiye'nin Gölleri - Beyşehir Gölü
  Türkiye'nin Gölleri - Büyükçekmece Gölü
  Türkiye'nin Gölleri - Çıldır Gölü
  Türkiye'nin Gölleri - Dil Gölü
  Türkiye'nin Gölleri - Durusu (Terkos)
  Türkiye'nin Gölleri - Eber Gölü
  Türkiye'nin Gölleri - Eğirdir Gölü
  Türkiye'nin Gölleri - Erçek Gölü
  Türkiye'nin Gölleri - Gala Gölü
  Türkiye'nin Gölleri - Işıklı Gölü
  Türkiye'nin Gölleri - Küçükçekmece Gölü
  Türkiye'nin Gölleri - Köyceğiz Gölü
  Türkiye'nin Gölleri - Marmara Gölü
  Türkiye'nin Gölleri - Nemrut Gölü
  Türkiye'nin Gölleri - Palas Tuzla Gölü
  Türkiye'nin Gölleri - Salda Gölü
  Türkiye'nin Gölleri - Sapanca Gölü
  Türkiye'nin Gölleri - Seyfe Gölü
  Türkiye'nin Gölleri - Tuz Gölü
  Türkiye'nin Gölleri - Uluabat Gölü
  Türkiye'nin Gölleri - Van Gölü
  Türkiye'nin Gölleri - İznik Gölü
  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun