Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası

 • 30 Ocak 2013 Çarşamba
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası  Coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli yüksek olan Türkiye'nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2.640 saat (günlük toplam 7,2 saat), ortalama toplam ışınım şiddeti 1.311 kWh/m²-yıl (günlük toplam 3,6 kWh/m²) olduğu tespit edilmiştir. Güneş Enerjisi potansiyeli 380 milyar kWh/yıl olarak hesaplanmıştır.
  Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir:

  Isıl Güneş Teknolojileri ve Odaklanmış Güneş Enerjisi (CSP): Güneş enerjisinden ısı elde edilen bu sistemlerde, ısı doğrudan kullanılabileceği gibi elektrik üretiminde de kullanılabilir.
  Güneş Pilleri: Fotovoltaik piller de denen yarıiletken malzemeler güneş ışığını doğrudan elektriğe çevirirler.
  Güneş pilleri için en önemli dezavantaj, halen ticari olan silisyum kristali ve ince film teknolojisiyle üretimlerinin olağanüstü yüksek maliyetler oluşturmasıdır.
  Güneş pili kullanımının maliyetlerin düşmesi ve verimliliğin artması ile Türkiye'de güneş pili üretimine bağlı olarak artacağı beklenmektedir. Ayrıca, Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası ve CSP teknolojisi ile 380 milyar kWh/yıl enerji üretilebileceği hesaplanmıştır.
  Ülkemizde kurulu olan güneş kolektörü miktarı yaklaşık 12 milyon m² ve teknik güneş enerjisi potansiyeli 76 TEP olup, yıllık üretim hacmi 750.000 m²'dir ve bu üretimin bir miktarı da ihraç edilmektedir. Bu kullanım miktarı, kişi başına 0,15 m² güneş kolektörü kullanıldığı anlamına gelmektedir. Güneş enerjisinden ısı enerjisi yıllık üretimi 420.000 TEP civarındadır. Bu haliyle ülkemiz dünyada kayda değer bir güneş kolektörü üreticisi ve kullanıcısı durumundadır.
  Ülkemizde çoğu kamu kuruluşlarında olmak üzere küçük güçlerin karşılanması ve araştırma amaçlı kullanılan güneş pili kurulu gücü 1 MW' a ulaşmıştır.
  Güneş enerjisi ve hidrojen enerjisi alanında yapılan çalışmalar savunma sanayimiz ve askeri amaçlarla kullanım dâhil olmak üzere ülkemizin enerji geleceği açısından büyük bir öneme sahiptir.

  Devamını Gör...

  Türkiye Yıllık Nüfus Artış Hızı Haritası 2012

 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • Türkiye Yıllık Nüfus Artış Hızı Haritası 2012  TÜİK, Türkiye'nin 2012 nüfusunu açıkladı

  Türkiye nüfusu, 2012 yılı sonu itibariyle bir önceki yıla oranla binde 12 artarak, 75 milyon 627 bin 384 kişiye yükseldi.

  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2012 Nüfus Sayımı Sonuçları'nı açıkladı.

  Buna göre, 2011 yılı itibariyle 74 milyon 724 bin 269 olan ülke nüfusu, 903 bin 115 kişilik artışla, 2012 sonunda 75 milyon 627 bin 384 kişiye ulaştı.

  Erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (37 milyon 956 bin 168 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,8 (37 milyon 671 bin 216 kişi) olarak gerçekleşti.

  2011 yılında binde 13,5 olan yıllık nüfus artış hızı 2012 yılında binde 12'ye düştü. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2011 yılında yüzde 76,8 iken 2012 yılında yüzde 77,3 olarak gerçekleşti.

  EN KALABALIK İSTANBUL

  Türkiye nüfusunun, 2012 yılı sonu itibariyle yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul, 13 milyon 854 bin 740 kişi ile en çok nüfusa sahip il oldu.

  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2012 Nüfus Sayımı Sonuçları'nı açıkladı.

  Buna göre, İstanbul'da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre yüzde 1,7 artış gösterdi. Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul, 13 milyon 854 bin 740 kişi ile en çok nüfusa sahip il oldu. Bunu sırasıyla yüzde 6,6 ile (4 milyon 965 bin 542 kişi) Ankara, yüzde 5,3 ile (4 milyon 5 bin 459 kişi) İzmir, yüzde 3,6 ile (2 milyon 688 bin 171 kişi) Bursa ve yüzde 2,8 ile (2 milyon 125 bin 635 kişi) Adana izledi. Bayburt ise 75 bin 797 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu.

  Bunu sırasıyla takip eden iller ; %6,6 ile (4 965 542 kişi) Ankara,

  %5,3 ile (4 005 459 kişi) İzmir,

  %3,6 ile (2 688 171 kişi) Bursa ve

  %2,8 ile (2 125 635 kişi) Adana’dır.

  Bayburt ili ise 75 797 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu.

  Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi-

  Türkiye'de 2011 yılında 29,7 olan ortanca yaş, 2012 yılında önceki yıla göre artış göstererek 30,1 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 29,5 iken, kadınlarda 30,6 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla Sinop (37,5), Çanakkale (37,2) ve Balıkesir (37,2) iken en düşük olduğu iller ise sırasıyla Şırnak (18,5), Şanlıurfa (18,9) ve Ağrı (19,5) oldu.

  -Çalışma çağındaki nüfus bir önceki yıla göre yüzde 1,5 arttı-

  Türkiye'de 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfusun oranı 2011 yılına göre 0,2 puan artarak yüzde 67,6 (51 milyon 88 bin 202 kişi) olarak gerçekleşti. 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı ise yüzde 24,9'a (18 milyon 857 bin 179 kişi) gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da yüzde 7,5'e (5 milyon 682 bin 3 kişi) yükseldi.

  -Kilometrekareye düşen kişi sayısı arttı-

  Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen 'bir kilometrekareye düşen kişi sayısı', Türkiye genelinde 2011 yılına göre 1 kişi artarak 98 kişi oldu. İstanbul kilometrekareye düşen 2 bin 666 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek il oldu. Bunu sırasıyla; 453 kişi ile Kocaeli, 333 kişi ile İzmir, 264 kişi ile Gaziantep ve 258 kişi ile Bursa illeri takip etti.

  Nüfus yoğunluğu en az olan il Tunceli olarak belirlendi. Bu ilde kilometrekareye düşen kişi sayısı 12 oldu. Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 53, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 250 olarak gerçekleşti.

  -Açıklamalar-

  Yerleşim yeri nüfusları, 2007 yılında kurulan ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden (ADNKS) alınan nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplanıyor. Kurumsal yerlerde (kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları vb.) kalanlar uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna dahil edildi.

  Ayrıca il, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken; NVİGM tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alındı.
  Devamını Gör...

  Türkiye Ortanca Yaş Haritası

 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • Türkiye Ortanca Yaş Haritası


  TÜİK, Türkiye'nin 2012 nüfusunu açıkladı

  Türkiye nüfusu, 2012 yılı sonu itibariyle bir önceki yıla oranla binde 12 artarak, 75 milyon 627 bin 384 kişiye yükseldi.

  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2012 Nüfus Sayımı Sonuçları'nı açıkladı.

  Buna göre, 2011 yılı itibariyle 74 milyon 724 bin 269 olan ülke nüfusu, 903 bin 115 kişilik artışla, 2012 sonunda 75 milyon 627 bin 384 kişiye ulaştı.

  Erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (37 milyon 956 bin 168 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,8 (37 milyon 671 bin 216 kişi) olarak gerçekleşti.

  2011 yılında binde 13,5 olan yıllık nüfus artış hızı 2012 yılında binde 12'ye düştü. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2011 yılında yüzde 76,8 iken 2012 yılında yüzde 77,3 olarak gerçekleşti.

  EN KALABALIK İSTANBUL

  Türkiye nüfusunun, 2012 yılı sonu itibariyle yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul, 13 milyon 854 bin 740 kişi ile en çok nüfusa sahip il oldu.

  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2012 Nüfus Sayımı Sonuçları'nı açıkladı.

  Buna göre, İstanbul'da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre yüzde 1,7 artış gösterdi. Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul, 13 milyon 854 bin 740 kişi ile en çok nüfusa sahip il oldu. Bunu sırasıyla yüzde 6,6 ile (4 milyon 965 bin 542 kişi) Ankara, yüzde 5,3 ile (4 milyon 5 bin 459 kişi) İzmir, yüzde 3,6 ile (2 milyon 688 bin 171 kişi) Bursa ve yüzde 2,8 ile (2 milyon 125 bin 635 kişi) Adana izledi. Bayburt ise 75 bin 797 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu.

  Bunu sırasıyla takip eden iller ; %6,6 ile (4 965 542 kişi) Ankara,

  %5,3 ile (4 005 459 kişi) İzmir,

  %3,6 ile (2 688 171 kişi) Bursa ve

  %2,8 ile (2 125 635 kişi) Adana’dır.

  Bayburt ili ise 75 797 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu.

  Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi-

  Türkiye'de 2011 yılında 29,7 olan ortanca yaş, 2012 yılında önceki yıla göre artış göstererek 30,1 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 29,5 iken, kadınlarda 30,6 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla Sinop (37,5), Çanakkale (37,2) ve Balıkesir (37,2) iken en düşük olduğu iller ise sırasıyla Şırnak (18,5), Şanlıurfa (18,9) ve Ağrı (19,5) oldu.

  -Çalışma çağındaki nüfus bir önceki yıla göre yüzde 1,5 arttı-

  Türkiye'de 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfusun oranı 2011 yılına göre 0,2 puan artarak yüzde 67,6 (51 milyon 88 bin 202 kişi) olarak gerçekleşti. 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı ise yüzde 24,9'a (18 milyon 857 bin 179 kişi) gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da yüzde 7,5'e (5 milyon 682 bin 3 kişi) yükseldi.

  -Kilometrekareye düşen kişi sayısı arttı-

  Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen 'bir kilometrekareye düşen kişi sayısı', Türkiye genelinde 2011 yılına göre 1 kişi artarak 98 kişi oldu. İstanbul kilometrekareye düşen 2 bin 666 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek il oldu. Bunu sırasıyla; 453 kişi ile Kocaeli, 333 kişi ile İzmir, 264 kişi ile Gaziantep ve 258 kişi ile Bursa illeri takip etti.

  Nüfus yoğunluğu en az olan il Tunceli olarak belirlendi. Bu ilde kilometrekareye düşen kişi sayısı 12 oldu. Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 53, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 250 olarak gerçekleşti.

  -Açıklamalar-

  Yerleşim yeri nüfusları, 2007 yılında kurulan ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden (ADNKS) alınan nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplanıyor. Kurumsal yerlerde (kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları vb.) kalanlar uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna dahil edildi.

  Ayrıca il, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken; NVİGM tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alındı.
  Devamını Gör...

  Türkiye Nüfus Büyüklüğü Haritası

 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • Türkiye Nüfus Büyüklüğü Haritası
  TÜİK, Türkiye'nin 2012 nüfusunu açıkladı

  Türkiye nüfusu, 2012 yılı sonu itibariyle bir önceki yıla oranla binde 12 artarak, 75 milyon 627 bin 384 kişiye yükseldi.

  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2012 Nüfus Sayımı Sonuçları'nı açıkladı.

  Buna göre, 2011 yılı itibariyle 74 milyon 724 bin 269 olan ülke nüfusu, 903 bin 115 kişilik artışla, 2012 sonunda 75 milyon 627 bin 384 kişiye ulaştı.

  Erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (37 milyon 956 bin 168 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,8 (37 milyon 671 bin 216 kişi) olarak gerçekleşti.

  2011 yılında binde 13,5 olan yıllık nüfus artış hızı 2012 yılında binde 12'ye düştü. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2011 yılında yüzde 76,8 iken 2012 yılında yüzde 77,3 olarak gerçekleşti.

  EN KALABALIK İSTANBUL

  Türkiye nüfusunun, 2012 yılı sonu itibariyle yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul, 13 milyon 854 bin 740 kişi ile en çok nüfusa sahip il oldu.

  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2012 Nüfus Sayımı Sonuçları'nı açıkladı.

  Buna göre, İstanbul'da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre yüzde 1,7 artış gösterdi. Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul, 13 milyon 854 bin 740 kişi ile en çok nüfusa sahip il oldu. Bunu sırasıyla yüzde 6,6 ile (4 milyon 965 bin 542 kişi) Ankara, yüzde 5,3 ile (4 milyon 5 bin 459 kişi) İzmir, yüzde 3,6 ile (2 milyon 688 bin 171 kişi) Bursa ve yüzde 2,8 ile (2 milyon 125 bin 635 kişi) Adana izledi. Bayburt ise 75 bin 797 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu.

  Bunu sırasıyla takip eden iller ; %6,6 ile (4 965 542 kişi) Ankara,

  %5,3 ile (4 005 459 kişi) İzmir,

  %3,6 ile (2 688 171 kişi) Bursa ve

  %2,8 ile (2 125 635 kişi) Adana’dır.

  Bayburt ili ise 75 797 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu.

  Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi-

  Türkiye'de 2011 yılında 29,7 olan ortanca yaş, 2012 yılında önceki yıla göre artış göstererek 30,1 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 29,5 iken, kadınlarda 30,6 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla Sinop (37,5), Çanakkale (37,2) ve Balıkesir (37,2) iken en düşük olduğu iller ise sırasıyla Şırnak (18,5), Şanlıurfa (18,9) ve Ağrı (19,5) oldu.

  -Çalışma çağındaki nüfus bir önceki yıla göre yüzde 1,5 arttı-

  Türkiye'de 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfusun oranı 2011 yılına göre 0,2 puan artarak yüzde 67,6 (51 milyon 88 bin 202 kişi) olarak gerçekleşti. 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı ise yüzde 24,9'a (18 milyon 857 bin 179 kişi) gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da yüzde 7,5'e (5 milyon 682 bin 3 kişi) yükseldi.

  -Kilometrekareye düşen kişi sayısı arttı-

  Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen 'bir kilometrekareye düşen kişi sayısı', Türkiye genelinde 2011 yılına göre 1 kişi artarak 98 kişi oldu. İstanbul kilometrekareye düşen 2 bin 666 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek il oldu. Bunu sırasıyla; 453 kişi ile Kocaeli, 333 kişi ile İzmir, 264 kişi ile Gaziantep ve 258 kişi ile Bursa illeri takip etti.

  Nüfus yoğunluğu en az olan il Tunceli olarak belirlendi. Bu ilde kilometrekareye düşen kişi sayısı 12 oldu. Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 53, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 250 olarak gerçekleşti.

  -Açıklamalar-

  Yerleşim yeri nüfusları, 2007 yılında kurulan ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden (ADNKS) alınan nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplanıyor. Kurumsal yerlerde (kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları vb.) kalanlar uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna dahil edildi.

  Ayrıca il, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken; NVİGM tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alındı.
  Devamını Gör...

  Türkiye Nüfus Yoğunluğu Haritaları 2012

 • by
 • çalışma kitabı cevapları


 • Türkiye Nüfus Yoğunluğu Haritaları 2012


  TÜİK, Türkiye'nin 2012 nüfusunu açıkladı

  Türkiye nüfusu, 2012 yılı sonu itibariyle bir önceki yıla oranla binde 12 artarak, 75 milyon 627 bin 384 kişiye yükseldi.

  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2012 Nüfus Sayımı Sonuçları'nı açıkladı.

  Buna göre, 2011 yılı itibariyle 74 milyon 724 bin 269 olan ülke nüfusu, 903 bin 115 kişilik artışla, 2012 sonunda 75 milyon 627 bin 384 kişiye ulaştı.

  Erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (37 milyon 956 bin 168 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,8 (37 milyon 671 bin 216 kişi) olarak gerçekleşti.

  2011 yılında binde 13,5 olan yıllık nüfus artış hızı 2012 yılında binde 12'ye düştü. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2011 yılında yüzde 76,8 iken 2012 yılında yüzde 77,3 olarak gerçekleşti.

  EN KALABALIK İSTANBUL

  Türkiye nüfusunun, 2012 yılı sonu itibariyle yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul, 13 milyon 854 bin 740 kişi ile en çok nüfusa sahip il oldu.

  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2012 Nüfus Sayımı Sonuçları'nı açıkladı.

  Buna göre, İstanbul'da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre yüzde 1,7 artış gösterdi. Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul, 13 milyon 854 bin 740 kişi ile en çok nüfusa sahip il oldu. Bunu sırasıyla yüzde 6,6 ile (4 milyon 965 bin 542 kişi) Ankara, yüzde 5,3 ile (4 milyon 5 bin 459 kişi) İzmir, yüzde 3,6 ile (2 milyon 688 bin 171 kişi) Bursa ve yüzde 2,8 ile (2 milyon 125 bin 635 kişi) Adana izledi. Bayburt ise 75 bin 797 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu.

  Bunu sırasıyla takip eden iller ; %6,6 ile (4 965 542 kişi) Ankara,

  %5,3 ile (4 005 459 kişi) İzmir,

  %3,6 ile (2 688 171 kişi) Bursa ve

  %2,8 ile (2 125 635 kişi) Adana’dır.

  Bayburt ili ise 75 797 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu.

  Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi-

  Türkiye'de 2011 yılında 29,7 olan ortanca yaş, 2012 yılında önceki yıla göre artış göstererek 30,1 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 29,5 iken, kadınlarda 30,6 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla Sinop (37,5), Çanakkale (37,2) ve Balıkesir (37,2) iken en düşük olduğu iller ise sırasıyla Şırnak (18,5), Şanlıurfa (18,9) ve Ağrı (19,5) oldu.

  -Çalışma çağındaki nüfus bir önceki yıla göre yüzde 1,5 arttı-

  Türkiye'de 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfusun oranı 2011 yılına göre 0,2 puan artarak yüzde 67,6 (51 milyon 88 bin 202 kişi) olarak gerçekleşti. 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı ise yüzde 24,9'a (18 milyon 857 bin 179 kişi) gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da yüzde 7,5'e (5 milyon 682 bin 3 kişi) yükseldi.

  -Kilometrekareye düşen kişi sayısı arttı-

  Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen 'bir kilometrekareye düşen kişi sayısı', Türkiye genelinde 2011 yılına göre 1 kişi artarak 98 kişi oldu. İstanbul kilometrekareye düşen 2 bin 666 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek il oldu. Bunu sırasıyla; 453 kişi ile Kocaeli, 333 kişi ile İzmir, 264 kişi ile Gaziantep ve 258 kişi ile Bursa illeri takip etti.

  Nüfus yoğunluğu en az olan il Tunceli olarak belirlendi. Bu ilde kilometrekareye düşen kişi sayısı 12 oldu. Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 53, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 250 olarak gerçekleşti.

  -Açıklamalar-

  Yerleşim yeri nüfusları, 2007 yılında kurulan ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden (ADNKS) alınan nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplanıyor. Kurumsal yerlerde (kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları vb.) kalanlar uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna dahil edildi.

  Ayrıca il, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken; NVİGM tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alındı.
  Devamını Gör...

  Türkiye Fay Hatları Haritası

 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • Türkiye Fay Hatları Haritası

  Türkiyedeki Fay Hatları Nelerdir
  Türkiyedeki Fay Hatları harita
  Türkiye Fay Hatları 

  Türkiyedeki Fay Hatlarını şu şekilde sıralaya biliriz;

  1-) Kuzey Anadolu Fay Hattı: Batıda Saroz Körfezi’nden başlaya Varto’ya kadar uzanır Bu hatta sık sık büyük depremler meydana gelir 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce depremleri bunların en yakın ve en büyüklerindendir

  2-) Doğu Anadolu Fay hattı: Doğuda, Antakya-Kahraman Maraş oluğundan Varto’ya kadar uzanır Burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir Burada da şiddetli depremler olmuştur

  3-)Batı Anadolu Faylar Kuşağı: Saruhan -Menteşe Masifi gerilmelere uğraması sonucu, Batı Anadolu’da kırıklı yapının yaygın olduğu, çoğununda düşey atımlı faylarla Horst ve graben dizileri oluşmuştur

  Türkiyedeki derecelerine göre fay hatları haritası


  Devamını Gör...

  Türkiye Milli Parklar Haritası

 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • Türkiye Milli Parklar Haritası
  Türkiye Milli Parklar Haritası  Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Erzurum ve Kars illeri sınırları içerisinde bulunan Sarıkamış ormanları ile Allahüekber Dağları’nı kapsayan “Sarıkamış Allahüekber Milli Parkı”nın Bakanlar Kurulu kararıyla milli park ilan edilmesiyle milli park sayısı 34’e çıktı. Türkiye’deki milli park sınırları içinde kalan alan miktarı da yaklaşık 710 bin hektara ulaştı. Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat çamlığı, en geniş milli parkı 88 bin 750 hektar alan ise Beyşehir gölü.

  MİLLİ PARKLAR VE ÖZELLİKLERİ
  Türkiye’deki milli parklar ve karakteristikleri şöyle:
   Yozgat Çamlığı (Tabii bitki ve hayvan toplulukları dinlenme ve eğlenme)
   Karatepe-Aslantaş-Adana (Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki toplulukları, dinlenme ve eğlenme)
   Soğuksu-Ankara (Tabii bitki toplulukları, dinlenme ve eğlenme)
   Kuşcenneti-Balıkesir (Zengin ve çeşitli kuş toplulukları, tabii bitki toplulukları, kuş gözlem)
   Uludağ-Bursa (Jeolojik yapı ve tabii bitki toplulukları, dağ ve kar sporları)
   Yedigöller- Bolu (Tabii bitki ve hayvan toplulukları, manzara, dinlenme ve eğlenme)
   Dilekyarımadası-Büyükmenderes Deltası-Aydın (Akdeniz’in en iyi korunan maki florası, jeolojik yapı, tabii bitki ve hayvan toplulukları, dinlenme ve eğlenme)
   Spil Dağı-Manisa (Jeolojik yapı ve tabii bitki ve hayvan toplulukları, dinlenme ve eğlenme )
   Kızıldağ-Isparta (Tabii bitki toplulukları, dinlenme ve eğlenme)
   Güllük Dağı-Termessos-Antalya (Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki toplulukları, manzara, dinlenme ve eğlenme)
   Kovada Gölü-Isparta (Tabii bitki ve hayvan toplulukları, manzara, dinlenme ve eğlenme)
   Munzur Vadisi-Tunceli (Jeolojik yapı, tabii bitki ve hayvan toplulukları
   Beydağları Sahil Milli Parkı-Antalya (Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki ve hayvan toplulukları ile jeomorfolojik oluşumlar)
   Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı-Çanakkale (Harp tarihi, tabii bitki ve hayvan toplulukları ile jeomorfolojik oluşumlar)
   Köprülü Kanyon-Antalya (Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki toplulukları, jeolojik oluşumlar)
   Ilgaz Dağı-Kastamonu (Tabii bitki toplulukları, dağ ve kar sporları, manzara, dinlenme ve eğlenme)
   Başkomutan Tarihi Milli Parkı-Afyon (Kültürel değerler)
   Göreme Tarihi Milli Parkı-Nevşehir (Tarihi eski yerleşimler ‘Kiliseler, şapeller ve peri bacaları gibi’ jeolojik oluşumlar, dinlenme ve eğlenme)
   Altındere Vadisi-Trabzon (Kültürel değerler ‘Sümela Manastırı’ tabii bitki toplulukları, manzara, dinlenme ve eğlenme)
   Boğazköy-Alacahöyük-Çorum (Arkeolojik kalıntılar ‘Hitit Merkezi’
   Nemrut Dağı-Adıyaman (Tarihi açık hava müzesi) -Beyşehir Gölü-Konya (Tarihi kalıntılar, jeomorfolojik oluşumlar tabii bitki ve zengin kuş toplulukları ve hidrolojik özellikler)
   Kazdağı-Balıkesir (Bitki örtüsü, biyolojik çeşitlilik ve fauna zenginliği)
   Kaçkar Dağları-Rize (İlginç jeolojik ve jeomorfolojik yapı, bitki ve yaban hayatı zenginliği)
   Hatila Vadisi-Artvin (Jeolojik, jeomorfolojik oluşumlar, yaban hayatı zenginliği)
   Karagöl-Sahara-Artvin (Hidrografik yapı ve vejetasyon zenginliği)
   Altınbeşik Mağarası-Antalya (Jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar)
   Honaz Dağı-Denizli (Jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, arkeolojik kalıntılar ve endemiklerce zengin bir flora)
   Aladağlar-Niğde-Adana-Kayseri (Jeomorfolojik bir yapı, flora ve fauna zenginliği)
   Marmaris-Muğla (Jeomorfolojik bir yapı, flora ve fauna zenginliği)
   Saklıkent-Muğla (Jeomorfolojik bir yapı flora ve fauna zenginliği)
   Troya Tarihi Milli Parkı (Tarihi kalıntılar ve jeolojik yapı)
   Kastamonu-Bartın Küre dağları (Doğal yaşlı orman, biyolojik çeşitlilik, jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, kültürel payı ve arkeolojik kalıntılar)
   Sarıkamış Allahüekber Dağları Milli Parkı-Erzurum-Kars (Tarihi kalıntılar, doğal ormanlar, tabii bitki toplulukları, dağ ve kar sporları, manzara, dinlenme ve eğlenme)

  MİLLİ PARKIN ÖNEMİ
  Bir yerin milli park ilan edilmesiyle sağlanan faydalar ise şöyle:
   Yaşam alanlarının doğal şeklinin korunması,
   Hayvan ve bitki türlerinin bütününü kendi habitatlarında, doğal seleksiyon koşullarında güvence altına alarak, türlerin doğal gelişiminin ve evriminin engelsizce gelişmesinin sağlanması,
   Biyolojik çeşitliliğin, abiyotik doğal kaynakların, bitki ve hayvan populasyonlarının genetik çeşitliliğinin, doğal koşullar ve organizmaların doğal evrim seyirlerinin, farklı biyolojik çeşitliliğe sahip peyzaj ve peyzaj parçalarının korunması,
   Tür koruma ve alan koruma,
   Koruma-kullanma prensipleri doğrultusunda bu alanlar içerisinde düzenlenen kamp ve günübirlik alanlar, kır gazinosu, büfe, kafeterya, bungolow gibi ziyaretçi hizmet tesisleri aracılığıyla halkın doğal alanlar içerisinde doğayla iç içe yaşaması,
   Doğa sevgisi, çevrenin ve doğal ortamlarının korunmasında halkın bilinçlendirilmesi.

  Devamını Gör...
   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun